Friday, April 28, 2006

:: HEWI Turun Lapangan ::

Pengerusi HEWI PKPIM bersama-sama dengan pegawai-pegawai Majlis Islam Selangor (MAIS) dan Unit Hal Ehwal Islam, Hospital Tengku Puan Rahimah Klang semasa Mesyuarat SAHABAT-HOSPITAL di Hospital Klang awal bulan April yang lalu

No comments: