Friday, August 31, 2012
PEMBINAAN JIWA MERDEKA: MISI PENCERAHAN, PERUBAHAN, PEMBEBASAN

Di atas runtuhan Kota Melaka,
Kita bangunkan jiwa merdeka
Bersatu-padulah seluruh baka,
Membela hak keadilan pusaka.

Dr. Burhanuddin al Helmi.

Tanggal 31 Ogos 2012, genaplah 55 tahun negara Malaysia yang amat kita kasihi ini mengecapi kemerdekaan.   Kemerdekaan yang telah dicapai adalah kurniaan Ilahi yang begitu beharga, harus disyukuri dan dipelihara.  Kegagalan dalam mendepani gejala-gejala liberisasi negatif akan sekali lagi menjerumuskan  kita ke dalam kancah penjajah yang hanya bertukar wajah. Oleh sebab inilah pengajaran sejarah amat penting dalam kita memaknai makna kemerdekaan itu sendiri.


Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan

Islam pada hakikatnya adalah agama pembebasan. Watak dan jati diri orang Melayu telah terbentuk dengan melalui proses yang cukup panjang, tahap demi tahap. Proses Islamisasi di tanah Melayu telah mentransformasikan Melayu dari bangsa terkurung  kepada bangsa  yang berfikir dan berjiwa kental. Penyebaran agama Islam di Tanah Melayu yang berlaku secara intensif  sekitar abad ke 13-15 M dilihat sebagai a liberating and enlighting foprce, di mana transformasi kemanusiaan dan revolusi kebudayaan berlaku dengan pesat .

Seperti mana firman Allah:

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang (Al Quran) kepada hamba-hambaNya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyanyang (al Hadid :9)
Aspirasi keislaman adalah unsur yang cukup kental dalam perjuangan kemerdekaan. Apabila penjajah mula menduduki tanah melayu sekitar abad ke 16 Masihi, proses Islamisasi ini agak terganggu dimana berlakunya usaha-usaha untuk menjajah bukan sahaja aspek lahiriah, malah turut meracuni pemikiran peribumi supaya kita lemah dan mudah diperhambakan. Namun begitu, kesedaran Islam yang telah tertananam sejak berabad lamanya telah melahirkan gerakan perjuangan menuntut kemerdekaan yang bukanlah sedikit bilangannya. Wira-wira bangsa ini tidak pernah gentar, konsisten, dan rela mati memperjuangkan Tanah Melayu dari belenggu penjajahan. Hasilnya, tanggal 31 ogos 1957, kita berjaya mengecapi kemerdekaan yang telah diperjuangkan berkurun lamanya. Demikianlah hakikat risalah Islamiah yang dapat dirumuskan sebagai misi pembebasan dan pencerahan.


Era pasca merdeka: cabaran pengisiannya

Manusia berjiwa merdeka adalah adalah mereka yang sedar dengan martabat keinsanannya.  Seorang tokoh pemikir, Malik Bennabi ada mengungkapkan bahawa penjajahan bukan sahaja disebabkanoleh kebuasan penjajah, tetapi lebih disebabkan  oleh kerosakan masyarakat peribumi, iaitu masalah jiwa, minda dan budaya masyarakt yang menggamit, merangsang dan membuka ruang kepada penjajahan. Minda tertawan ini juga disebut oleh Muhammad Qutb sebagai kekalahan psikologi.

Krisis moral masa kini yang begitu kronik adalah adalah penyakit dalaman, kerosakan akhlak yang semakin hari semakin parah.Belia yang dikatakan berintegriti ialah mereka yang menjaga adab dan sahsiah diri dari pelbagai penyakit sosial seperti keruntuhan akhlak dan moral dan keterlibatan dalam jenayah. Sebaliknya, realiti hari ini menyaksikan golongan belia ini sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit sosial seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan tanpa batas, budaya hedonisme dan yang lebih memeranjatkan potensi amalan rasuah yang semakin meningkat. Meskipun permasalahan integriti tidak hanya berkisar di sekitar persoalan rasuah,  namun, sebagai pewaris kepimpinan mendatang, isu ini harus dipandang serius kerana ia dilihat sebagai inti permasalahan dalam kepincangan sosial, ekonomi dan politik negara pada hari ini.

Menularnya wabak ‘ jiwa hamba’ dikalangan generasi generasi kini juga dilihat begitu membimbangkan. Jiwa hamba yang dimaksudkan adalah jiwa yang lemah, penakut, tidak punya maruah dan kehormatan, rela dihina, mudah menyerah, hilang daya juang, tidak percaya diri, tidak punya wawasan dan cita-cita yang tinggi serta tidak mampu berfikiran kritis.

Apalah erti kemerdekan sekiranya rakyat peribuminya tetap berminda anak jajahan. Apa yang harus dilakukan? Prof Hussein Alatas ada menyorot isu the captive mind (minda tertawan) dimana beliau merujuk kepada kaum terpelajar peribumi yang terkurung dalam system orientasi barat hingga tidak mampu melepaskan diri daripada sudut pandang, persektif dan paradigma keilmuan barat.


JIWA MERDEKA: Pembinaan watak bangsa

Tokoh pendidikan tanah air, Pendeta Za’ba berpendapat formula penyelesaian kepada permasalahan ini ialah reformasi pendidikan , pemurnian dan penyegaran agama serta pembinaan budaya (watak bangsa) yang sihat. Self reform, dan hanya itulah satu-satunya jalan keluar. Apa yang diperlukan oleh sebuah negara merdeka adalh intelektual baru yang berjiwa merdeka, berminda terbuka, berfikiran kritis, objektif, mengakar, hadir di tengah-tengah kemelut ummat dan mencetus perubahan. Pembinaan model teladan yang baik sebagai transformational leader amat penting dalam merubah watak bangsa.  Tugas memperkasakan masyarakat bukan sahaja tugas ekslusif mana-mana pihak, tetapi adalah tugas yang perlu dijalankan peranannya secara kolektif dari semua dan perbincangan bersama perlulah dilestarikan supaya senantiasa dapat mengemaskini kekuatan dan meningkatkan pencapaian masyarakat.

Disediakan oleh,
Siti Nur Sakinah Binti Ahmad Budiman
Naib Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)
Rujukan
Fadzil, Siddiq, 2012. Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Kuala Lumpur: Akademi       Kajian Ketamadunan Kompleks Dar Al-Hikmah.
Alatas, Syed Hussein,1987. Intelektual Masyarakat Membangun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan       Pustaka.

No comments: