Tuesday, December 07, 2010

Kempen Islam Warnai HidupkuMengambil spirit Gagasan Ta'dib Kepemudaan dan Sambutan Jubli Emas 50 tahun PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia telah melancarkan kempen ;

"Islam Warnai Hidupku"

Sebagai Muslim sejati, terumanya aggota gerakan dakwah, setiap tindakan yang dilakukan mestilah berteraskan ajaran Islam.

Fokus kempen ini menekankan aspek SOLAT dan AURAT, dua aspek yang dilihat semakin dipinggirkan dewasa ini.

Semoga kempen ini dapat sama-sama disemangati oleh semua ahli PKPIM dan semua ummat Islam.

HIDUP BIAR BERJASA

No comments: