Monday, April 21, 2008

Globalisasi vs Rahmatan Lil 'alamin


Penaklukan : Wajah Globalisasi

Globalisasi bukanlah suatu fenomena baru. Ianya bermula sejak 500 tahun lalu apabila Christopher Columbus memulakan pelayarannya dengan tujuan “ menemu dan menakluk (discovery and conquest) . Melalui penjelajahan Columbus ini, keganasan yang tidak berperikemanusiaan berlaku dalam bentuk penjajahan, eksploitasi sumber-sumber dan penaklukan keatas Amerika, Asia, Afrika dan Oceania. Penaklukan itu menelan sejumlah besar nyawa penduduk asli negara yang ditakluk. Kini, penaklukan itu masih berterusan meskipun dengan wajah yang berbeza. Noam Chomsky, dalam bukunya “ Year 501, The Conquest Continues ” menyimpulkan:

“….tatacara bentuk penaklukan berubah, dasar dan tema asas penaklukan terus kekal dan segar serta mampu diulang kembali…”

Penaklukan dunia kini datang dengan dasar dan tema penaklukan yang sama namun dengan nama dan wajah yang berbeza, Globalisasi. Disini, globalisasi perlu dilihat secara teliti. Ianya bukanlah sesuatu yang boleh ditanggapi secara subjektif kerana ianya merupakan sebuah projek khusus yang direncanakan, dicetuskan dan seterusnya ditaja oleh negara-negara kaya yang maju dan canggih kononnya. Seorang sarjana pernah menafsirkan globalisasi sebagai :

"simply an alternative name for Western and particularly American political, cultural and economic dominance,...”

Globalisasi yang dimainkan oleh barat tidak lain ialah kaedah westernisasi dunia atau Amerikanisasi dunia yang mengandungi motif hegemoni dan dominasi. Dengan kata lain dunia bukan Barat harus tunduk kepada barat dalam semua bidang: politik, ekonomi dan budaya. Disini Globalisasi hadir dengan penyataan bahawa kepelbagaian merupakan sebuah ketidaksempurnaan dan kita dikelirukan diatas nama kebersamaan, monopoli kekayaan atas nama pertumbuhan ekonomi, dominasi budaya diatas nama liberalisasi, penindasan diatas nama demokrasi, hedonisme diatas nama kebebasan individu, peminggiran diatas nama urbanisasi dan penjajahan di atas nama pasaran bebas. Namun hakikatnya, kini kita sedang berhadapan dengan rempuhan eksploitasi barat yang dipelopori oleh Amerika.


Kekeliruan Globalisasi dan Universalisme Islam.

Siddiq Fadhil didalam sebuah kertas kerjanya menyebut bahawa masyarakat Islam terkeliru diantara ciri universalisme Islam (‘alamiyyah) dengan globalisasi (‘awlamah). Dengan kekeliruan ini, kita cenderung untuk meletakkan keselarian di dalam konsep Islam dan globalisasi. Merujuk dan menyemak sejarah politik umat, kita menyaksikan tahap terulung kesatuan Islam yang disebut sebagai dar al-Islam yang meliputi seluruh wilayah Islam di Asia, Eropah dan Afrika. Kesatuan ini dicirikan dengan persamaan pandangan sarwa, keseragaman budaya, perkongsian set nilai dan seterusnya. Kesatuan dari dar al-Islam tidak dijelmakan dari motif hegemoni atau dominasi tetapi hakikatnya ianya ialah manifestasi universalisme Islam itu sendiri. Sedangkan Globalisasi memperkenalkan kepada dunia doktrin individualisme, materialisme, hedonisme, dan lain-lain yang bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam. Ternyata, globalisasi sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan Islam. Eksploitasi, persaingan dan penggunaan secara maksima seluruh sumber bumi untuk memenuhi tuntutan dan kepuasan manusia menjadi tabiat dan ciri globalisasi itu sendiri. Oleh itu, umat Islam harus menghadami dengan jelas bahawa tiada keselarian sama sekali antara sifat globalisasi dan universalisme Islam.


Korban Globalisasi

S.M Idris menyebut bahawa, sekiranya diperhatikan secara teliti, globalisai merupakan jelmaan dari sistem ekonomi kapitalis yang bertunjangkan kebendaan semata yang menghilangkan nilai kerohanian dan kudus (sakral). Ekonomi kebanyakan Negara membangun terus menerus bergantung kepada eksport bahan mentah ke utara dengan harga yang rendah. Manakala Negara membangun terpaksa untuk mengimport barangan pengeluaran dan jentera dengan harga yang tinggi dari Negara Utara. Oleh itu, Negara-negara Selatan terpaksa untuk meminta bantuan dan pelaburan asing dan pinjaman dari institusi kewangan asing untuk pembiayaan pembangunan mereka. Syarikat-Syarikat Transnational (TNCs) dari negara maju yang mempunyai pelaburan dari negara membangun pula akan menghantar keuntungan dan dividen yang diterima kembali kepada negara maju. Faedah ke atas wang yang dipinjam dari bank-bank utara untuk melakukan pembangunan di Negara Selatan juga akan dikirim semula kepada Negara Utara. Oleh itu, hakikatnya, Negara-negara membangun ini masih lagi bergantung kepada Negara maju, Negara kaya akan terus menjadi kaya dan Negara miskin akan kekal miskin di dalam system ekonomi yang cukup eksploitatif ini.

Dasar sistem ini sudah ternyata melawan secara langsung kepentingan dunia umat Islam khususnya. Tidak dinafikan, dunia Islam menerima faedah dari sistem ekonomi ini tetapi, keuntungan yang diterima hanya bersifat marginal ( pinggiran ) berbanding dengan keuntungan yang diterima oleh pencetus dan pengawal globalisasi ini (Negara-negara kaya). Lebih malang lagi apabila, ekonomi Islam telah terkait dan terperangkap dengan system ekonomi kapitalis dunia yang cukup dominan dan eksploitatif. Akibat dari aplikasi sistem ekonomi neo-kolonial ini, banyak negara Islam telah terperangkap dalam kemiskinan dan menjadi negara termundur di dunia.

Namun, seringkali globalisasi itu dipandang dari dimensi ekonomi sehingga membuatkan kita terlupa akan dimensi budayanya. Lambakan barangan di pasar, mall, hypermarket dan sebagainya bukan sekadar barangan luar, tetapi yang turut tersebar ialah budaya konsumerisme yang menciptakan gaya hidup mewah, pemborosan melampau, serta nafsu yang rakus. Umat kita sedang ditranformasikan dari insan pengabdi Tuhan menjadi penyembah dunia dan makhluk konsumeris yang lahap. Lebih membimbangkan, kehadiran pasaraya yang tumbuh umpama cendawan tumbuh mewujudkan fenomena mosque vs malls. Akibatnya banyak masjid sunyi setelah jemaahnya ‘disedut’ kedalam pasaraya. Kedamaian rohaniah yang dijamin oleh masjid seperti tidak relevan lagi kerana yang diperlukan bukanlah rahmat, pengampunan dan perlindungan Allah tetapi kemewahan kebendaan dan jaminan ekonomi dari institusi-institusi seperti bank dan syarikat-syarikat kewangan. Maka kesanalah mereka berpusu-pusu mencari jaminan hidup.

Oleh itu, tidak dapat tidak, kita perlu mengakui bahawa globalisasi merupakan mara bahaya yang cukup serius ke atas umat Islam. Kedatangannya bukan hanya dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan lain-lain , malah ianya juga mampu menghakis kepercayaan umat Islam kepada keterasan pegangan, nilai, budaya dan tradisi hidup Islam.


Islam itu solusi

Ketika globalisasi tidak dapat membawa kemaslahatan kepada dunia, apakah ada lagi konsep yang mampu secara serius membawa manfaat bagi semesta alam? Selepas kejatuhan komunisme, satu-satunya kuasa yang cukup kuat yang masih ada untuk memainkan peranan mengimbangi atau melawan arus dari luar proses globalisasi adalah dari dunia Islam. Tiada jalan keluar terbaik untuk menghadapi arus ganas globalisasi melainkan dengan kembali kepada sistem Islam yang beretika dan bersifat manusiawi yang memberikan barakah dari langit dan bumi.

Oleh itu, adalah menjadi sesatu yang amat wajar sekiranya konsep Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin itu diangkat ke permukaan. Islam itu harus ditonjolkan dengan sifat Islam versi Al-Quran (islam al’ Qurani) bukan Islam versi media yang seringkali mendiskreditkan Islam sebagaimana yang berlaku kini. Jaminan kesejahteraan umat oleh Allah swt melalui agama Islam merupakan sebuah kepastian yang akan berlaku sepertimana firman Allah swt di dalam surah Al-A’raaf ayat 96 : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Namun, sehingga kini sifat rahmatan lil ‘alamin itu seolah-olah hanya teori dan menjadi retorik dalam agama Islam. Ini kerana masih belum sampai masanya Allah memberikan barakah dari langit dan bumi kerana terlalu banyak di lapangan kita Islam yang dipisah-pisahkan oleh manusia, Islam yang diambil dan dibuang, Islam yang dicegah masuk dalam perlaksanaan Negara, Islam yang dijauhkan dari zaman dan Islam yang asyik untuk didebatkan tetapi tidak diamalkan. Namun, pasti masanya akan tiba untuk Islam mengatur dunia sepertimana yang dijanjikan Allah, dan pastinya globalisasi barat akan mundur teratur untuk mempersilakan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin menabur manfaat di serata dunia.

Sehingga itu, umat Islam seharusnya mempersiapkan diri dengan segera kembali kepada ajaran islam yang sebenarnya dan bersikap tegas di dalam menyatakan pendirian terhadap gagasan asing yang merosakkan. Umat Islam perlu mengelakkan sikap apologetik ke atas serangan-serangan ini sehingga akhirnya membuatkan kita tunduk kepada tekanan kuasa asing. Ambillah iktibar dari ingatan Rasulullah saw supaya tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama untuk kali kedua. Kegagalan dunia Islam yang jatuh ketika era penjajahan ganas harus diambil iktibar sebaiknya supaya kita tidak terjatuh sekali lagi kedalam gelombamg penjajahan neo-kolonial yang lebih memikat dan menarik.

Wallahu’alam!

Nadiah bt Yusof

Timb Pengerusi Hewi 1 PKPIM

2 comments:

Anonymous said...

Warning! See Please Here

Anonymous said...

Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
http://www.infogue.com/
http://www.infogue.com/pengetahuan_umum/globalisasi_vs_rahmatan_lil_alamin/